travel news

ความแปลกตาจากรูปทรงสูงต่ำของเขางูที่ชวนให้นึกถึงภูเขาในจินตนาการ คือความประทับใจแรก ที่สะดุดตาผู้พบเห็น และเมื่อได้สัมผัสลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะพบว่าบนภูเขาแห่งนี้กลับมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะบนยอดเขางูนั้นคือที่ตั้งของถ้ำฤาษี ที่บริเวณปากทางเข้าโดดเด่นด้วยรอยพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นั่งห้อยพระบาทในปางแสดงธรรมเทศนาจำหลักบนผนังอันเป็นศิลปะสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 11-13) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู

“พระพุทธบาทภูควายเงิน” โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถือเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน แต่อดีตซึ่งในครั้งเก่าก่อนเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่จะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆ เท่านั้น ส่วนคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไม่ถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรค์ต่างๆ ทำให้มาไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม