health news

แกนนำชุมชน จ.เชียงราย สร้างชุมชนปลอดสารอาหารปลอดภัย จากความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้ ประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลประชาสันติ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ต้องชวนแกนนำหมู่บ้านมานั่งทบทวนว่าที่กินๆ กันเข้าไปนั้น ปลอดภัยต่อร่างกายแค่ไหน และมาช่วยกันหารสาเหตุ จนได้ข้อสรุปว่า เพราะพืชผักที่กินกันเข้าไปเต็มไปด้วยสารเคมี

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ หรือประมาณร้อยละ 30 รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูกซึ่งมีผลให้กระดูกบางและเปราะ ไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ง่าย มักพบในวัยผู้สูงอายุ จากสถิติพบว่าผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนร้อยละ 30 มีภาวะนี้ พบร้อยละ 45 ในผู้หญิงอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 35 ของผู้ชายจะเป็นโรคนี้เมื่ออายุ 75 ปี