แรงบันดาลใจจากคฤหาสน์จีน

เมืองเก่าแก่ของจังหวัดสงขลามีพรมแดนติดกับจังหวัดนครนายกนครนายกและถนนเกาเก้า (เรียกอีกชื่อหนึ่งคือถนนนางงาม) เป็นเมืองที่มีการรักษาความลับภาษาจีนและโปรตุเกสที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากยังคงมีบ้านเรือนเก่าแก่อยู่สามถึงสี่โหล ตกแต่งด้วยปูนปั้นอิออนหรือโครินธ์ แต่ละแห่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกอันมีชีวิตชีวาของจังหวัดสงขลา

เนื่องจากหลายครอบครัวยังคงเป็นเจ้าของกันมานานกว่า 100 ปี คนอื่นเป็นที่ตั้งของบิสกิตและผู้ผลิตเค้กร้านค้าหัตถกรรมขนาดเล็กร้านกาแฟและร้านอาหารที่อยู่รอบ ๆ เมืองเก่ากับครอบครัวที่ยังคงอาศัยและทำงานที่นั่นมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นมีอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของสงขลาไม่ถึง 2 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเคยเป็นที่ประทับส่วนบุคคลของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองนายกรัฐมนตรีพระยา Sundranuraksa การออกแบบส่วนใหญ่เป็นแรงบันดาลใจจากคฤหาสน์จีน แต่ก็ยังมีหลายยุโรป flourishes; เช่นบันไดใหญ่และหอโค้ง และเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามอาคารสีแดงเข้มของโรงสีข้าว Hub Ho Hin ซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและติดตั้งเครื่องยนต์ไอน้ำจากอังกฤษ ใช้เป็นที่เก็บรักษายางพาราและทำหน้าที่เป็นท่าเรือส่วนตัวสำหรับเรือลำเล็ก ๆ