เข้าพื้นที่ปรับภูมิป้อมมหากาฬเร่งให้เสร็จพ.ค.นี้

กทม.เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้อมมหากาฬ หลังชาวบ้านย้ายออกแล้วทุกหลัง นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครได้เตรียมดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ หลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงได้เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ซึ่งในวันนี้สำนักการโยธาได้เข้ามาดำเนินการปรับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬ โดยนำดินเข้ามาเทใช้รถไถเกลี่ยบริเวณที่เป็นหลุมเป็นแอ่งให้ราบเรียบ เพื่อให้พื้นดินมีสภาพที่แน่นหนา พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ สำนักงานเขตพระนครดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เศษวัสดุ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ทั้งนี้การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนและประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด อย่างเช่นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งได้รับการประสานจากภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คาดว่าการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ โดยการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวให้เป็นสวนสาธารณะ จะแล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือน พ.ค. นี้ ในขณะนี้ภายในป้อมมหากาฬประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ อีกทั้งบริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ติดกับประตูระบายน้ำคลองหลอดราชนัดดา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์มาแล้วส่วนหนึ่ง โดยจัดทำเป็นสวนหย่อม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อน และมีพื้นที่ใช้สอย อย่างไรก็ตามขณะนี้ภายในป้อมมหากาฬได้ตัดไฟฟ้าออกไปหมดแล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาเย็น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนครจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews