มาตรการเชิงรุกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก

เจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ เขาเชื่อมั่นว่าเยาวชน 35,000 คนที่มีอายุระหว่าง 21-21 ปีที่อยู่นอกโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ในปีนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมความพยายามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายพลเรือนพัฒนาฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาและสร้างแบบจำลองเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

นายณัฐพงษ์ศิริชาญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวว่าบันทึกพบว่าเด็กร้อยละ 30 ในจังหวัดของเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะได้รับการศึกษา หลายคนมีปัญหาครอบครัวบางคนเป็นเด็กกำพร้าขณะที่คนอื่นมาจากครอบครัวที่แตกแยก ผู้ค้ามนุษย์อายุน้อยที่สุดในจังหวัดนี้อายุเพียงหกปีในขณะที่แม่คนสุดท้องอายุ 13 ปี ด้วยความร่วมมือของเรากับ EEF และพันธมิตรอื่น ๆ เราได้แสวงหามาตรการเชิงรุกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ การพัฒนามนุษย์ที่เข้มแข็งจะทำให้จังหวัดนี้เจริญรุ่งเรือง ไม่ควรปล่อยเด็กคนเดียว