บสย.ค้ำประกันสินเชื่อกิจการสมุนไพรไทย “ทิพย์เกสร”

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมสืบสานแพทย์แผนไทย สนับสนุนกิจการผลิตสมุนไพรไทย ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อผ่านธนาคารเอสเอ็มอี เพื่อขยายธุรกิจและจัดซื้อเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน

อนุสิฐษ์ แฉล้ม หรือ หมอติ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานและรู้จักกันดีว่า เป็นทายาทหมอยาไทย รุ่นที่ 3 สืบทอดวิชาความรู้เรื่องสมุนไพรไทยจากคุณตา และนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาเปิดเป็นคลินิกศรีประจันต์การแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี 2547 เริ่มแรกเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ผลิตยาใช้เอง ได้แก่ ยาดมส้มโอมือ พิมเสนน้ำ แต่ยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง อนุสิฐษ์ จึงสร้างแบรนด์ คือ ทิพย์เกสร ที่มาจากเครื่องหอมเกสรสมุนไพรไทย และมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน ทิพย์เกสร มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 9 หมวด ได้แก่ หมวดดูแลสตรี หมวดยาบำรุงร่างกายผู้ชาย หมวดสมุนไพรในครัวเรือน หมวดดูแลอวัยวะร่างกาย กระดูกและเส้นเอ็น หมวดทางเดินปัสสาวะ หมวดดูแลระบบไหลเวียนของเลือดและสมอง หมวดทางเดินอาหาร หมวดทางเดินหายใจ และระบบอวัยวะภายใน โดยขณะนี้ได้วางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และพัฒนาไปสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในยุค 4.0

การพัฒนาสมุนไพรไทยต้องมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตตัวยาบางชนิด ทำให้ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คลินิกแห่งนี้ใช้พื้นที่กว่า 4 ไร่ ปลูกพืชสมุนไพรไทยกว่า 400 ชนิด เพื่อใช้ทำเป็นตัวยาในการผลิตใช้เองอีกด้วย

นอกจากเปิดเป็นคลินิกดูแลรักษาชาวบ้านแล้ว อนุสิฐษ์ ยังทำเป็นศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้าน ให้ชาวบ้านที่สนใจสมุนไพรไทยนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีด้วย. – สำนักข่าวไทย