ทักษะการประกอบวิชาชีพจะเป็นประโยชน์มากขึ้น

ก่อนหน้านี้คุณพุนยาใช้แอบหลบออกจากโรงเรียนวัดห้วยแก้วในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเล่นน้ำตกใกล้ ๆ กับเพื่อน ๆ หากต้องการละเลยมักจะเลื่อนออกไปจากโรงเรียนและพลาดโอกาสในอนาคตอันสดใส โชคดีที่โรงเรียนวัดห้วยแก้วไม่เคยพานักเรียน 254 คนไปรับและทั้ง 40 คนของพนักงานสอนทำเองเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเหล่านี้มีอนาคตที่ดี

ดังนั้นทุกๆปีครูจึงมีเวลาเดินทางมาเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็ก ๆ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญได้ “เราเรียนรู้ว่านักเรียนบางคนเพียงข้ามชั้นเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการสอนได้ สำหรับพวกเขาผมคิดว่าทักษะการประกอบวิชาชีพจะเป็นประโยชน์มากขึ้นดังนั้นผมจึงขอแนะนำให้พวกเขาไปเรียนตัดผม “ครูเล่าให้ฟัง